Nama Anak Lelaki: Cadangan & Panduan Nama Anak Yang Baik Dalam Islam

Artikel pada kali ini adalah nama anak lelaki dalam Islam yang sentiasa menjadi pilihan, popular, menarik dan mempunyai makna terbaik. Memilih nama anak lelaki dengan makna yang baik mampu dijadikan sebagai doa buat anak tersebut.

nama anak lelakiMenurut majoriti antaranya para ulama Mazhab Syafie menyatakan bahawa disunatkan memberi nama kepada anak pada hari ketujuh kelahirannya.

Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memberikan nama kepada bayi yang baru dilahirkan pada hari ketujuh daripada hari kelahirannya." (Riwayat al-Tirmidzi)

Jangan lupa kongsikan makna nama anak lelaki kepada mereka!

Artikel ini mengandungi:

29 Nama Anak Lelaki Yang Popular di Malaysia Dengan Makna dan Ejaan Jawi

nama anak lelaki


1. Muhammad (محمد): Terpuji, dicintai.
   Ejaan Jawi: محمد
   
2. Ahmad (احمد): Lebih terpuji.
   Ejaan Jawi: احمد
  
3. Adam (آدم): Manusia, ciptaan pertama.
   Ejaan Jawi: آدم

4. Aiman (ايمان): Tujuan, sasaran.
   Ejaan Jawi: ايمان
   
5. **Amin (امين)**: Terpercaya, amanah.
   Ejaan Jawi: امين

6. Danial (دانيال): Allah adalah hakim.
   Ejaan Jawi: دانيال
  
7. Irfan (عرفان): Pengetahuan, kebijaksanaan.
   Ejaan Jawi: عرفان

8. Harris (هاريس): Penguasa, pemimpin.
   Ejaan Jawi: هاريس

9. Imran (عمران): Keturunan, pendirian.
   Ejaan Jawi: عمران

10. Ismail (اسماعيل): Allah mendengar.
    Ejaan Jawi: اسماعيل
 
11. Khairul (خيرال): Kebaikan Allah.
    Ejaan Jawi: خيرال

12. Liam (ليام): Kuat, tangguh.
    Ejaan Jawi: ليام

13. Rayyan (ريان): Gerbang surga.
    Ejaan Jawi: ريان

14. Rizqin (رزقين): Rezeki, anugerah.
    Ejaan Jawi: رزقين

15. Syafiq (شافيق): Bersinar, berjaya.
    Ejaan Jawi: شافيق

16. Zayyan (زيان): Cantik, indah.
    Ejaan Jawi: زيان

17. Naim (نعيم): Kenikmatan, kenyamanan.
    Ejaan Jawi: نعيم

18. Raihan (رائحان): Harum, kebaikan.
    Ejaan Jawi: رائحان

19. Rizwan (رزوان): Penerimaan, penerima kasih sayang.
    Ejaan Jawi: رزوان

20. Syazwan (شازوان): Keren, gemilang.
    Ejaan Jawi: شازوان

21. Faisal (فيصل): Adil, bijaksana.
    Ejaan Jawi: فيصل

22. Iman (ايمان): Kepercayaan, keyakinan.
    Ejaan Jawi: ايمان

23. Zain (زاين): Orang yang cantik, pemberian.
    Ejaan Jawi: زاين
    Ejakan Jawi: Zaa'in

24. Amir (امير): Pemimpin, pemberani.
    Ejaan Jawi: امير
  
25. Arif (عارف): Bijaksana, paham.
    Ejaan Jawi: عارف
  
26. Hafiz (حافظ): Penjaga, pelindung.
    Ejaan Jawi: حافظ

27. Azri (عزري): Pemberian, kemurahan.
    Ejaan Jawi: عزري

28. Rafiq (رافق): Sahabat, teman.
    Ejaan Jawi: رافق

29. Danish (دانيش): Ilmu pengetahuan, bijaksana.
    Ejaan Jawi: دانيش

Pastikan untuk memeriksa dengan teliti ejaan dan ejakan setiap nama dalam tulisan Jawi untuk memastikan tiada kesalahan tersalah maksud pula dalam bahasa Arab.

30 Nama Cadangan Gabungan Nama Anak Lelaki Yang Pasti Anda Gemari!


Zayd Amin: Pertumbuhan yang terpercaya.
Aariz Rayyan: Pemimpin menuju gerbang surga.
Yusuf Ridwan: Keindahan yang penuh kesenangan.
Rafiq Zakariya: Sahabat yang mengingat Tuhan.
Ilyas Taha: Nabi yang menjadi petunjuk.
Mikail Samir: Malaikat pemikir.
Zaki Nuh: Kesucian ketekunan.
Rizq Bilal: Rezeki yang terkenal.
Ishaan Malik: Indah yang menjadi raja.
Azlan Faysal: Singa hakim.
Aqil Layyan: Cerdas yang lembut.
Sami Zain: Mendengar yang indah.
Raihan Ayaan: Kesegaran yang penuh berkah.
Tariq Kamil: Penunjuk jalan yang sempurna.
Talha Ilyas: Pohon kurma yang menjadi petunjuk.
Zayd Aryan: Pertumbuhan yang mulia.
Nuh Zaki: Ketekunan yang murni.
Rizq Amin: Rezeki yang terpercaya.
Malik Rayyan: Raja gerbang surga.
Samir Aqil: Pemikir yang cerdas.

Nama-Nama Lelaki Yang Disebut Di Dalam Al-Quran Sesuai Dijadikan Nama Anak Anda


Tentu, berikut adalah beberapa nama lelaki yang disebutkan dalam Al-Quran beserta ayat atau surah yang merujuk pada mereka:

1. Adam: Disebutkan di berbagai surah, termasuk Surah Al-Baqarah (2:31).
2. Ibrahim: Disebutkan di berbagai surah, termasuk Surah Al-Baqarah (2:124).
3. Isma'il: Disebutkan di berbagai surah, termasuk Surah Al-Baqarah (2:133).
4. Ishaq: Disebutkan di Surah Al-Saffat (37:112).
5. Ya'qub: Disebutkan di berbagai surah, termasuk Surah Al-Baqarah (2:133).
6. Yusuf: Kisah Nabi Yusuf disebutkan dalam Surah Yusuf (12).
7. Ayyub: Disebutkan di Surah Sad (38:41-44).
8. Dzul-Kifl: Disebutkan di Surah Sad (38:48).
9. Dzul-Qarnain: Disebutkan di Surah Al-Kahf (18:83-98).
10. Luth: Disebutkan di berbagai surah, termasuk Surah Al-A'raf (7:80-84).
11. Ismail (Nama lain untuk Isma'il): Disebutkan di Surah Maryam (19:54).
12. Zakariya: Kisah Nabi Zakariya disebutkan di Surah Maryam (19:2-15).
13. Yahya: Disebutkan di Surah Maryam (19:7-12).
14. Nuh: Kisah Nabi Nuh disebutkan di Surah Nuh (71).
15. Syuaib: Kisah Nabi Syuaib disebutkan di Surah Al-A'raf (7:85-93).
16. Daud: Disebutkan di berbagai surah, termasuk Surah Sad (38:17-26).
17. Sulaiman: Disebutkan di berbagai surah, termasuk Surah An-Naml (27:15-44).
18. Ilyas: Disebutkan di Surah Al-Saffat (37:123-130).
19. Alyasa: Disebutkan di Surah Al-Saffat (37:123-130).
20. Dzun-Nun: (Gelar untuk Nabi Yunus): Disebutkan di Surah Al-Saffat (37:139-148).
21. Idris: Disebutkan di Surah Maryam (19:56-57).
23. Muhammad: Disebutkan di berbagai surah, termasuk Surah Muhammad (47:2).

Ini hanya sebagian kecil dari nama-nama lelaki yang disebutkan dalam Al-Quran. Setiap nama memiliki konteks dan pengajaran unik yang terkait dengan kisah-kisah mereka.

100 Nama Anak Lelaki Inspirasi Tokoh Muslim & Sahabat Rasulullah saw

nama anak lelaki 21. Abbad nama yang bermakna berani, dan hamba Allah.
2. Abbas nama yang bermakna orang yang berani.
3. Abdullah nama yang bermakna tekun beribadah.
4. Abdurrahman nama yang bermakna pelayan Allah yang penuh kasih.
5. Abizar nama yang bermakna yang menyebarkan.
6. Abu Ayyub Al-Anshari nama yang bermakna pejuang di waktu senang dan susah.
7. Abu Bakar nama yang bermakna bapak yang pertama.
8. Abu Darda nama yang bermakna ahli hikmat dan budiman.
9. Abu Darda nama yang bermakna tangguh, bertanggung jawab, bijaksana.
10. Abu Dzar Al-Ghifari nama yang bermakna pemimpin operasi.
11. Abu Jabir nama yang bermakna seorang yang dinaungi malaikat.
12.Abu Musa Asy'ari nama yang bermakna sahabat nabi.
13. Abu Shufyan nama yang bermakna habis gelap terbitlah terang.
14. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah nama yang bermakna kepercayaan umat.
15. Abu Ubaidah nama yang bermakna yang berhati sejuk.
16. Adiyy nama yang bermakna pejuang.
17. Afzal Reyhan nama yang bermakna jiwa pelindung tinggi.
18. Ahnaf nama yang bermakna berada di jalan yang lurus.
19. Al Barra nama yang bermakna kehidupan yang sukses.
20. Al-Bara nama yang bermakna Allah dan surga.
21. Ali bermakna nama yang teragung dan tertinggi.
22. Amman Bin Yasir nama yang bermakna seorang tokoh penghuni surga.
23. Ammar nama yang bermakna penghuni surga.
24. Amr nama yang bermakna pembebas Mesir dari Romawi.
25. Anas nama yang bermakna orang yang membawa kegembiraan dan kedamaian.
26. Ash-Shiddiq nama yang bermakna orang yang paling membenarkan.
27. Asim nama yang bermakna pelindung dan wali.
28. Az-Zubair nama yang bermakna yang gagah perkasa.
29. Azzubair nama yang bermakna pemberani.
30. Batsya Lukman nama yang bermakna laki-laki yang penuh semangat.
31. Bilal nama yang bermakna muazin pertama.
32. Dihyah nama yang bermakna panglima militer dan pemberani.
33. Fadl nama yang bermakna perbuatan baik dan mulia.
34. Farabi nama yang bermakna mempesona.
35. Farhan Umam nama yang bermakna orang yang bijaksana dan riang gembira.
36. Habib nama yang bermakna lambang cinta kasih dan pengorbanan.
37. Hakim nama yang bermakna terpelajar, sarjana dan orang yang bijak.
38. Hamzah nama yang bermakna singa Allah.
39. Hanzalah nama yang bermakna tanaman yang digunakan sebagai obat.
40. Harith nama yang bermakna pembudidaya.
41. Hashim nama yang bermakna penghancur kejahatan.
42. Hassan nama yang bermakna menjadi baik.
43. Hubab nama yang nama yang bermakna kekasih.
44. Hudzaifah Ibnul Yaman nama yang bermakna kejujuran.
45. Hudzaifah nama yang bermakna kawan keterbukaan.
46. Hussein nama yang nama yang bermakna tampan, saleh, santun dan lembut.
47. Ibnu nama yang bermakna anak laki-laki.
48. Ibrahim nama yang bermakna penguasa yang baik.
49. Ilman Alim nama yang bermakna berpengetahuan luas.
50. Imam nama yang bermakna seorang pemimpin.
51. Imran nama yang bermakna menyerupai malaikat.
52. Ishaq nama yang bermakna orang yang tertawa dan seorang nabi.
53. Jabir nama yang bermakna orang yang berjiwa besar.
54. Jabir nama yang bermakna orang yang senang menghibur.
55. Jabr nama yang bermakna memperbaiki.
56. Jafar nama yang bermakna jasmani dan sifat mirip Rasulullah.
57. Khabbah nama yang bermakna guru besar dalam berqurban.
58. Khalid nama yang bermakna kekal abadi.
59. Miqdad nama yang bermakna menghadang perbuatan buruk.
60. Muadz nama yang bermakna tahu yang halal dan haram.
61. Mushab nama yang bermakna duta Islam pertama.
62. Omar Khayyam nama yang bermakna dari nama seorang astronom dan ahli matematika.
63. Rumi nama yang bermakna berkata indah tentang Tuhan.
64. Sa'ad nama yang bermakna bahagia dan kehormatan.
65. Sa'id nama yang bermakna bahagia dan kehormatan.
66. Saad nama yang bermakna bahagia.
67. Safwan nama yang bermakna bersih, ikhlas dan murni.
68. Sahl nama yang bermakna orang yang sederhana.
69. Said nama yang bermakna pemilik kebesaran di balik kesederhanaan.
70. Salim Maula nama yang nama yang bermakna sebaik-baiknya pemikul Al-Quran.
71.Salim nama yang bermakna aman, terjamin dan damai.
72. Salit nama yang bermakna orang yang fasih, pandai berbicara.
73. Salman nama yang bermakna pencari kebenaran.
74. Shuhaib nama yang bermakna pedagang yang mendapat laba.
75. Suhail nama yang bermakna yang menjadi pahlawan.
76. Sulamah nama yang bermakna pahlawan pasukan jalan kaki.
77. Sultan nama yang bermakna seorang pemimpin yang kuat.
78. Thalhah nama yang bermakna pohon.
79. Thufeil nama yang nama yang bermakna pemilik fitrah yang cerdas.
80. Tsabit nama yang bermakna orang yang teguh.
81. Ubadah nama yang bermakna tokoh tokoh yang gigih.
82. Ubai nama yang bermakna ilmu yang tercapai.
83. Umar nama yang bermakna kehidupan atau panjang umur.
84. Umeir nama yang bermakna tokoh yang tiada duanya.
85. Usaid nama yang nama yang bermakna pahlawan hari Saqifah.
86. Usama nama yang bermakna anak kesayangan.
87. Usamah nama yang bermakna putra kesayangan.
88. Utbah nama yang bermakna nama sahabat nabi.
89. Uthman nama yang bermakna orang yang rajin dan gigih.
90. Utsman nama yang bermakna orang yang terpilih.
91. Uwais nama yang bermakna sebuah pemberian.
92. Walid nama yang bermakna bayi yang baru lahir.
93. Zaid Arqam nama yang bermakna sahabat Rasul yang memeluk Islam di usia muda.
94. Zaid Ibnul Khattab nama yang bermakna rajawali pertempuran Yamamah.
95. Zaid nama yang bermakna paling mencintai Rasulullah.
96. Zaid Tsabit nama yang bermakna penghimpun Al-Quran.
97. Zayd nama yang bermakna sebuah pertumbuhan.
98. Ziyad nama yang bermakna suatu kelebihan.
99. Zubair nama yang bermakna pembela Rasulullah.
100. Zubayr nama yang bermakna kuat, tegas, cerdas dan bijaksana.

Hukum Menamakan Nama Anak Lelaki Dengan Nama Yang Baik


Menurut Imam Nawawi lagi, disunatkan agar diberi nama yang baik untuk bayi yang dilahirkan. Adapun memberikan nama yang kurang baik hukumnya makruh di sisi Mazhab Syafie.

nama anak lelaki 3


Namun begitu, memberi nama yang berunsur syirik hukumnya haram di sisi syarak seperti nama-nama tuhan dan dewa agama selain Islam.

Hal itu berdasarkan Rasulullah SAW menukar nama Abdul Rahman bin Auf yang pada asalnya bernama Abdul Kaabah (Hamba kepada Kaabah).

Terdapat riwayat yang lain dalam Sahih al-Bukhari bahawa Rasulullah SAW menukar nama sahabat yang kurang elok iaitu Hazn yang bermakna sedih. Lalu baginda menukar namanya kepada Sahl yang bermaksud mudah. Namun, lelaki itu enggan menukar namanya seperti yang dicadangkan oleh baginda kerana mahu kekal dangan nama yang diberikan oleh bapanya.

Nama yang paling disukai oleh ALLAH dan Rasulullah SAW ialah nama Abdullah dan Abdul Rahman atau dinisbahkan dengan mana-mana nama ALLAH SWT yang tercatat dalam Asmaul Husna.

Ia berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Baginda SAW: "Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh ALLAH dari nama-nama kamu ialah Abdullah dan Abdurrahman." (Riwayat Muslim)


nama anak lelaki 4

 

Bolehkah Menamakan Nama Anak Lelaki Selain Dari Nama Arab?

Boleh! Anda boleh menamakan nama anak lelaki anda dengan nama selain bahasa Arab selagi mana nama tersebut mempunyai maksud yang baik. Anda harus tahu ejaan yang betul supaya tidak tersalah maksud nama ya. Jangan pula main ikut sahaja ejaan sendiri, sedangkan ejaan sebenar berlainan. 

Saya sertakan rujukan-rujukan yang boleh anda baca sebelum memilih nama bagi anak lelaki anda ya. Semoga beroleh nama yang baik, dan sesuai dengan anak anda


Rujukan
Catat Ulasan

Terbaru Lebih lama