Apa Maksud SAHM, WFTM & WAHM? Jom Baca Sini!

Apa itu SAHM, WFTM dan WAHM? Peranan wanita dalam dunia pekerjaan telah berubah dengan ketara dalam beberapa dekad terakhir. Bersamaan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, banyak wanita kini memiliki lebih banyak pilihan dalam hal mengurus keluarga dan rumah tangga serta kerjaya. Dalam konteks ini, empat peranan utama yang sering diambil oleh wanita dalam mengurus hidup mereka adalah sebagai suri rumah, ibu yang tinggal di rumah (SAHM), ibu yang bekerja sepenuh masa (WFTM), dan ibu yang bekerja dari rumah (WAHM).

apa itu sahm wtfm wahm


Setiap peranan ini mencerminkan aspirasi, nilai-nilai, dan situasi yang berbeza-beda bagi setiap individu. Setiap peranan juga mempunyai kesan unik terhadap kehidupan sehari-hari wanita, keluarga mereka, serta sumbangan mereka kepada ekonomi dan masyarakat. Dalam pendahuluan ini, kita akan menyelami lebih mendalam setiap peranan ini, meneroka kesan sosial dan ekonomi yang berkaitan, dan melihat bagaimana perkembangan terkini dalam masyarakat telah mempengaruhi cara wanita mengendalikan peran-peran ini.

Penting untuk diingat bahawa setiap peranan ini memiliki cabaran dan kejayaan tersendiri, dan tidak selalu mudah untuk membuat pilihan di antara mereka. Masyarakat yang inklusif harus memberikan sokongan dan penghargaan kepada semua wanita, tidak kira peranan yang mereka pilih. Oleh itu, mari kita mula memahami dengan lebih mendalam mengenai peranan sebagai suri rumah, SAHM, WFTM, dan WAHM dalam konteks masyarakat moden yang sentiasa berubah.


Apakah Maksud Suri Rumah SAHM, WFTM, WAHM?

"Suri rumah sepenuh masa" merujuk kepada wanita yang mengambil peranan sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga secara penuh waktu. Dalam kata lain, mereka tidak bekerja di luar rumah untuk mendapatkan pendapatan tetapi menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menguruskan rumah, anak-anak, dan tanggungjawab keluarga. Mereka sering dikenali sebagai ibu rumah tangga sepenuh masa atau wanita yang tidak bekerja di luar rumah.

apa itu sahm wftm wahm


Maksud SAHM (Stay-at-Home-Mom)

"Sahm" adalah singkatan daripada "Stay-at-Home Mom" dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu yang mudah difahami, "Sahm" merujuk kepada ibu yang memilih untuk tinggal di rumah dan menjaga anak-anak serta menguruskan rumah tangga mereka. Dalam perkataan lain, ibu ini tidak bekerja di luar rumah tetapi menghabiskan masa sepenuhnya di rumah untuk menguruskan keluarga dan rumah tangga.

Maksud WFTM (Working Full-Time Mom)

"WFTM" adalah singkatan daripada "Working Full-Time Mom" dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu yang mudah difahami, "WFTM" merujuk kepada ibu yang bekerja sepenuh masa. Dalam perkataan lain, ibu ini mempunyai pekerjaan di luar rumah dan menghabiskan sebahagian besar masa kerja mereka di tempat kerja, sambil juga menjaga anak-anak dan melaksanakan tanggungjawab ibu di waktu senggang atau selepas bekerja.

Maksud WAHM (Work-At-Home-Mom)

"WAHM" adalah singkatan daripada "Work-At-Home Mom" dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu yang mudah difahami, "WAHM" merujuk kepada ibu yang bekerja dari rumah. Dalam perkataan lain, ibu ini mempunyai pekerjaan atau perniagaan yang mereka jalankan dari rumah, yang membolehkan mereka menjaga anak-anak dan menguruskan rumah tangga sambil bekerja.

Apakah Beza SAHM, WFTM dan WAHM?

Perbezaan antara SAHM (Stay-at-Home Mom), WFTM (Working Full-Time Mom), dan WAHM (Work-At-Home Mom) adalah dalam cara mereka menguruskan waktu antara tugas sebagai ibu dan pekerjaan di luar atau di dalam rumah. Berikut adalah perbezaan utama di antara mereka:

1. SAHM (Stay-at-Home Mom)

   - Suri Rumah Sepenuh Masa: SAHM adalah ibu yang menghabiskan sebagian besar atau semua waktunya di rumah untuk menjaga anak-anak dan menguruskan rumah tangga. Mereka biasanya tidak bekerja di luar rumah untuk mendapatkan pendapatan tambahan.

   - Tumpuan Utama: Tumpuan utama mereka adalah pada mengasuh anak-anak, memasak, membersihkan, dan melaksanakan tanggungjawab rumah tangga.


2. WFTM (Working Full-Time Mom)

   - Ibu Pekerja Sepenuh Masa: WFTM adalah ibu yang bekerja di luar rumah sepenuh masa, yang bermaksud mereka mempunyai pekerjaan yang mengambil masa sepanjang hari.

   - Penyelarasan Peranan: WFTM harus menyelaraskan peran sebagai ibu dan pekerja sepenuh masa. Mereka mungkin mengandalkan bantuan penjagaan anak atau persekitaran yang menyokong untuk menjaga anak-anak semasa mereka bekerja.


3. WAHM (Work-At-Home Mom)

   - Ibu Pekerja dari Rumah: WAHM adalah ibu yang mempunyai pekerjaan atau perniagaan yang mereka jalankan dari rumah. Ini membolehkan mereka untuk bekerja sambil menjaga anak-anak dan menguruskan rumah tangga.

   - Fleksibiliti: WAHM menikmati fleksibiliti yang lebih besar dalam menguruskan waktu kerja dan tanggungjawab keluarga, tetapi mereka masih perlu menjaga keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.


Cabaran-Cabaran bagi SAHM, WFTM, WAHM

Terdapat cabaran-cabaran khusus yang dihadapi oleh ibu-ibu dalam tiga peranan utama, iaitu ibu yang tinggal di rumah sepenuh masa (SAHM), ibu yang bekerja sepenuh masa (WFTM), dan ibu yang bekerja dari rumah (WAHM). Inilah beberapa cabaran penting yang mungkin dihadapi oleh setiap kumpulan:

Cabaran-cabaran penting bagi SAHM (Stay-at-Home Moms)

1. Isolasi Sosial: SAHM mungkin merasa kesunyian dan kurang berkongsi dengan orang dewasa di luar rumah, yang boleh menyebabkan perasaan kesepian.

2. Kehilangan Pendapatan: Dengan tidak bekerja di luar rumah, SAHM mungkin menghadapi masalah kewangan kerana tidak ada pendapatan sendiri.

3. Identiti Peribadi: Beberapa SAHM mungkin berasa sukar untuk mengekspresikan diri mereka selain daripada peranan sebagai ibu dan pembantu rumah tangga.

4. Tanggungjawab Rumah Tangga: Menjaga rumah tangga dan anak-anak adalah tugas utama SAHM, tetapi ia boleh menjadi kerja yang melelahkan dan kadang-kadang merasa kurang dihargai.


Cabaran-cabaran penting bagi WFTM (Working Full-Time Moms)

1. Penyelarasan Masa: WFTM perlu menyusun masa di antara pekerjaan sepenuh masa dan tanggungjawab keluarga, yang boleh menjadi cabaran, terutamanya jika mereka mempunyai anak kecil.

2. Tekanan Masa: Mereka mungkin menghadapi tekanan masa yang tinggi cuba menyelaraskan kerja, pendidikan anak-anak, dan tanggungjawab rumah.

3. Perasaan Bersalah: Beberapa WFTM mungkin merasa bersalah kerana meninggalkan anak-anak untuk bekerja, merasa risau bahawa mereka tidak memberi perhatian yang mencukupi kepada keluarga.

4. Kesihatan dan Keletihan: Menguruskan pekerjaan sepenuh masa dan keluarga boleh menyebabkan tekanan fizikal dan mental serta keletihan.


Cabaran-cabaran penting bagi WAHM (Work-At-Home Moms)

1. Memisahkan Kerja dan Keluarga: WAHM perlu mencari cara untuk memisahkan kerja dari tanggungjawab keluarga. Ini tidak selalu mudah, dan terkadang pekerjaan boleh mengganggu keluarga.

2. Fokus dan Produktiviti: Membahagikan perhatian di antara kerja dan keluarga boleh mengurangkan produktiviti. WAHM perlu mencapai keseimbangan yang baik agar dapat bekerja secara efektif.

3. Isolasi: Seperti SAHM, WAHM juga boleh merasa terasing atau terlalu terikat kepada rumah. Mereka mungkin merindui interaksi sosial di luar rumah.

4. Kesukaran Mencari Sokongan: WAHM mungkin menghadapi kesulitan mencari penjagaan anak atau sokongan dalam menjalankan perniagaan dari rumah.


Penutup

apa itu sahm wftm wahm


Dalam kajian tentang peranan ibu dalam dunia moden, kita telah melihat SAHM (ibu yang tinggal di rumah sepenuh masa), WFTM (ibu yang bekerja sepenuh masa), dan WAHM (ibu yang bekerja dari rumah). Setiap peranan ini membawa cabaran dan kejayaan yang unik, dan setiap wanita ini menjalani pengalaman yang berbeza dalam menguruskan kehidupan keluarga dan kerjaya mereka.

Adalah penting untuk menghargai pelbagai pilihan peranan ini dan memberikan sokongan kepada semua wanita dalam usaha mereka menjalani pilihan yang mereka pilih. Ketiga-tiga peranan ini memainkan peranan yang penting dalam membentuk masyarakat dan ekonomi, dan setiap isteri memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan anak-anak dan keluarga mereka, sama ada di rumah atau di tempat kerja.

Tanpa mengira peranan yang mereka pilih, semua wanita layak mendapat penghargaan dan sokongan dalam usaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga mereka. Dalam masyarakat yang inklusif dan berpengetahuan seperti yang kita miliki hari ini, kita perlu terus memberi sokongan dan memahami dengan lebih baik mengenai SAHM, WFTM, dan WAHM, serta menghargai pentingnya setiap peranan dalam kehidupan kita yang pelbagai dimensi.

Catat Ulasan

Terbaru Lebih lama