17 Hadis Sahih Kelebihan Membaca Al Quran

Membaca Al-Quran merupakan salah satu keutamaan yang sangat besar di dalam Islam, sekaligus menjadi salah satu dari enam rukun iman yang penting. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab suci, tetapi juga merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Kelebihan membaca al Quran tercermin dalam aspek penting Islam yang mengatur kehidupan seorang Muslim, yang dikenal sebagai rukun Islam.


Keutamaan Membaca Al Quran

Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu Kitab Suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain (tentang benarnya dan indahnya), yang berulang-ulang (keterangannya, dengan berbagai cara); yang (oleh kerana mendengarnya atau membacanya) kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram; kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab Suci itulah hidayah petunjuk Allah; Allah memberi hidayah petunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan (ingatlah) sesiapa yang disesatkan Allah (disebabkan pilihannya yang salah), maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya.(Az-Zumar 39:23)

Di dalam Al-Quran, Allah SWT sendiri menjanjikan banyak kelebihan bagi mereka yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Oleh kerana itu, membaca Al-Quran bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan sumber keberkahan, hikmah, dan petunjuk yang sangat besar bagi seluruh umat Islam.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka (dengan amalan yang demikian) mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian; (Faatir 35:29) 

Al-Quran sendiri merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, membawa maksud betapa pentingnya Al-Quran ini kepada seluruh umat Islam. Alangkah ruginya jika kita tidak mengutamakan membaca Al-Quran sebagaimana yang Rasulullah sendiri amalkan. Oleh itu, artikel kali ini saya kongsikan beberapa hadis sahih dari Rasulullah SAW kepentingan, kelebihan membaca Al Quran serta terjemahannya.

Dan kalaulah ada mana-mana Kitab Suci yang dengan sebabnya gunung-ganang terbongkar bergerak dari tempatnya, atau dengan sebabnya bumi dipecah-belah mengeluarkan isi kandungannya, atau dengan sebabnya orang-orang yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan kepadanya, maka Al-Quran ialah Kitab Suci yang mengandungi mukjizat. (Tetapi lahirnya sesuatu mukjizat itu adalah menurut kehendak Allah), bahkan segala urusan tertentu bagi Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahawa kalaulah Allah menghendaki tentulah Ia memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, (lalu menjadikan mereka semuanya beriman). Dan orang-orang yang kafir itu (dengan sebab kekufuran mereka) sentiasa ditimpa bala bencana (ke atas diri atau harta benda mereka); atau pun bala bencana itu turun menimpa tempat-tempat yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka (lalu menjadikan mereka gempar kecemasan), sehinggalah datang janji Allah (hari kiamat dan azabnya); Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya.        (Ar-Ra'd 13:31)


17 Hadis Sahih Kelebihan Membaca Al Quran

1. Syafaat kepada pembaca Al-Quran

Daripada Abu Umamah RA, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Bacalah al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari Kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya”. [Riwayat Muslim (804)]

2. Beroleh ketenangan, rahmah dan didatangi malaikat ke rumahnya

Daripada Abu Hurairah RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

Dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah (masjid) sambil membaca al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka melainkan turunnya ketenangan kepada mereka, diliputi oleh rahmat Allah serta malaikat mengerumuninya dan Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisi-Nya menyebut-nyebut mereka. Dan barangsiapa yang amalnya perlahan, maka nasabnya tidak dapat mengangkat darjatnya itu”. [Riwayat Muslim (2699)]

3. Satu huruf bersamaan sepuluh ganjaran pahala

Daripada Abdullah bin Mas’ud RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

Barangsiapa yang membaca satu huruf di dalam al-Quran maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi sepuluh kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan “الم” satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf”. [Riwayat al-Tirmizi (2835)]

4. Beroleh Syurga

Daripada Abdullah bin ‘Amr RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

Dikatakan kepada pembaca al-Quran: Bacalah dan naiklah, bacalah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya tempat kamu(di Syurga) adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya”. [Riwayat Abu Daud (1464)]

5. Pembaca Al-Quran berbau harum dan wangi

Perumpamaan orang mukmin yang membaca al-Quran seperti buah Utrujah (limau sitrus), rasanya enak dan baunya wangi. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca al-Quran seperti buah Kurma, rasanya enak tetapi tidak berbau”. [Riwayat al-Bukhari (7560) dan Muslim (797)]

6. Sebaik-baik umat Islam ialah yang mempelajari Al-Quran

Daripada Uthman bin Affan RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

Sebaik-baik kamu adalah orang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya”. [Riwayat al-Bukhari (5027)]

7. Dua pahala bila gagap atau sukar membaca Al-Quran

Daripada Aisyah r.a. bahawa Nabi SAW bersabda:

“Orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya ia mendapat dua pahala”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

8. Allah SWT mengangkat martabat golongan yang mengaji Al-Quran

Daripada Omar Bin Al Khattab r.a. Bahawa Nabi Muhammad S.A.W. bersabda: 

“Sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran”.(Hadis Riwayat Muslim)

9. Kefahaman yang sahih tentang Al-Quran akan menjadi contoh ikutan

Daripada Ibnu Omar r.a. daripada Nabi Muhammad S.A.W. telah bersabda:

“Tidak boleh berhasad dengki kecuali di dalam dua perkara : Lelaki yang dianugerahkan kefahaman yang sahih tentang Al-Quran, ia menunaikan ibadat siang dan malam , lelaki yang dianugerahkan kemewahan harta lalu dinafkahkannya siang dan malam”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

10. Sesiapa yang tidak mengingati ayat-ayat Al-Quran umpama rumah yang roboh

Daripada Ibnu ‘Abbas r.a. beliau berkata : Rasulullah S.A.W. bersabda : 

“Sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam ingatannya sesuatu pun daripada ayat al-Quran seperti rumah yang roboh”. (Hadis Riwayat Tarmizi dan beliau berkata: Hadis ini hasan sahih)

11. Membaca beberapa ayat Al-Quran lebih baik daripada mendapat unta yang gemuk

Daripada ‘Uqbah Bin ‘Amir r.a. menceritakan : Rasulullah S.A.W bersabda: 

“Siapakah di antara kamu yang suka keluar di pagi hari pada setiap hari menuju ke Buthan atau ‘Atiq, dan dia mengambil darinya dua ekor unta yang gemuk dalam keadaan dia tidak melakukan dosa dan tidak putus hubungan silaturrahim”. Kami menjawab : “Kami suka demikian itu. Sabda Rasulullah S.A.W : “Kenapakah kamu tidak pergi ke masjid belajar atau membaca dua ayat Al-Quran lebih baik dari dua ekor unta, tiga ayat lebih baik dari tiga ekor, empat ayat lebih baik dari empat ekor unta demikianlah seterusnya mengikut bilangan ayatnya”. (Hadis Riwayat Muslim)Baca artikel berkaitan:

Apa Itu Al Quran Digital dan Hukum Belajar Dengannya

Smart Pen Al-Qolam: Teknologi Al-Quran Digital Terkini, Baca Semua Jenis Al-Quran12. Nabi SAW mengutamakan sahabat yang paling kuat berpegang teguh kepada Al-Quran untuk dikebumikan jenazah mereka

Daripada Jabir Bin Abdullah r.a. bahawa Nabi Muhammad S.A.W. menghimpun antara dua lelaki yang terbunuh di peperangan Uhud kemudian baginda bersabda : 

“Yang mana satukah antara keduanya yang paling kuat berpegang teguh dengan al-Quran maka apabila aku tunjukkan kepada salah seorang daripada keduanya maka dialah orang yang pertama masuk ke liang lahad”. (Hadis Riwayat Bukhari, Tarmizi, Nasa’ie dan Ibnu Majah)

13. Kelebihan berdoa selepas membaca Al-Quran

Daripada ‘Imran Bin Husain Bahawa beliau lalu di hadapan qari yang sepang mengaji Al-Quran kemudian dia berdoa kepada Allah kemudian ia kembali membaca kemudian ia berkata aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda;

“Barangsiapa yang membaca al-Quran maka berdoalah kepada Allah dengan al-Quran maka sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca al-Quran dan mereka berdoa dengannya”.(Hadis Riwayat Tarmizi, beliau berkata : Hadis ini hasan)

14. Bacalah Al-Quran dengan suara sendiri 

Dari Barra’ bin Azib r.a : Nabi saw bersabda, 

“Hiasilah Al-Quran dengan suaramu”. [Hadis Daud1468]

15. Wajib Beriman Dengan Risalah Nabi Muhammad saw 

Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, 

“Setiap Nabi yang diutus Allah dibekali dengan bukti-bukti, sebagai mukjizat bagi mereka agar umat manusia beriman kepada mereka. Sedangkan aku dibekali dengan wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku (Al-Quran). Kerana itu aku penuh harap bahawa umatkulah nanti yang terbanyak di hari kiamat.” [Sahih Muslim 0124]

16. Kelebihan Para Pembaca Al-Quran 

Dari Abu Musa r.a : Nabi saw bersabda, “Sering-seringlah (amalkanlah) membaca Al-Quran, kerana demi Allah, dia (Al-Quran itu) lebih cepat lepas daripada unta di tambatannya.” [Sahih Muslim 0763] 

Penjelasan : Membaca Al-Quran merupakan satu kemahiran dan apabila tidak diamalkan, kemahiran itu dengan mudah akan hilang. Sama juga kepada para penghafal Al-Quran, apabila tidak diamalkan, ingatannya pada ayat-ayat Al-Quran itu akan hilang. Wallahu’alam. 

17. Pahala seperti orang bersedekah

Dari Uqbah bin Amir : Rasulullah saw bersabda, 

“Orang yang mengeraskan (menguatkan) bacaan Al-Quran seperti orang yang terang-terangan dalam bersedekah dan orang yang membaca Al-Quran dengan lirih (perlahan) seperti orang yang sembunyi-sembunyi dalam bersedekah.” [Sahih Nasa'i 2560]


Tetapi zaman ini Al-Quran tidak lagi diambil sinar cahayanya dan ia lebih ke arah pembacaan yang tidak keruan, perhiasan dinding, pengamalan surah-surah tertentu sahaja (Yassin dan sebagainya) serta pembacaan yang memenuhi mulut tetapi kosong pada akal fikiran dan jauh dari hati. Ada yang membaca tanpa faham maknanya dan ada yang tidak tahu membacanya langsung; Ada pula yang tahu membaca dan tahu maknanya, tetapi tidak tahu memanfaatkannya dalam kehidupan (tidak memahaminya); Ada pula yang membaca tetapi untuk mengingkarinya; Ada pula yang membacanya untuk mendapatkan upah semata-mata. Lalu jadilah Al-Quran itu sebagai pemenuh mulut sahaja dan tidak dapat melepasi kerongkong; Tidak pula dapat menggerakkan akal serta tidak pula dapat menerangkan hati dan jadilah umat Islam itu umat yang mengabaikan Al-Quran.


Doa-Doa Agar Dapat Baca Al Quran

Berdoa kepada Allah merupakan senjata mukmin. Berdoa adalah dituntut dan lebih disukai Allah swt. Berikut saya kongsikan beberapa doa yang boleh anda amalkan sebelum, dan selepas membaca Al-Quran.

1. Doa Al-Quran Menjadi Penyejuk Hati

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قُلُوْبِنَا

Allahummaj'alil-qur'ana rabi'a qulubina...

Maksudnya: Ya Allah, jadikanlah al-Qur'ansebagai penyejuk hati kami

2. Doa agar al-Quran menjadi penyejuk hati dan menghilangkan kesedihan jiwa

اللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قُلُوْبِنَا وَنُوْرَ صُدُوْرِنَا وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا وَهُمُوْمِنَا

Maksudnya: Ya Allah, jadikanlah Al-Quran kesejukan bagi hati-hati kami, cahaya yang menerangi dada-dada kami, dan hilangnya kesedihan kami.

3. Doa Sebelum Baca QuranAllahummaf-Tah ‘Alayya HikmaTaka WanSyur ‘Alayya RahmaTika Wa Zak-KirNii Maa NasiiTu Ya ZalJalaaLi Wal Ikraam.

Maksudnya: Ya Allah, bukalah hikmahMu padaku, bentangkanlah rahmatMu padaku dan ingatkanlah aku terhadap apa yang aku lupakan wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemurahan.

4. Doa Selepas Baca Al-QuranAllahummar HamNaa BilQuran. Waj’al HuLaNaa ImaaMan Wa NuuRan WaHuDan WaRahMah. Allahumma Zak-KirNaa MinHuMaa Nus-SiiNaa Wa ‘allimNaa MinHuMaa JaHilNaa WarZuqNaa TiLaaWaTahu. AaNaa AllayLi Wa AthRooFan-NaHarr Waj’alHu LaNaa Hujjatan

Ya Rabbal ‘Alamiin.


Maksudnya: Ya Allah rahmatilah kami dengan al-Quran. Jadikan ianya bagi kami iman, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah ingatkan kami apa yang kami lupa dan ajarlah kami apa yang kami jahil. Kurniakan kami membacanya siang dan malam. Jadikan ianya perisai bagi kami. Wahai tuhan seluruh alam.


Kesimpulan

Bacalah Al-Quran seperti mana yang telah dituntut di dalam kalam Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan sahaja sekadar mengucapkan sebutan ayat Al-Quran namun memahami akan maksudnya dengan jelas dan tidak terpesong. Bertadabbur dan bertazakurlah setiap kali membaca ayat-ayat suci Allah ini. Akhirnya, semoga Allah SWT menjadikan kita dalam kalangan hamba-hamba-Nya yang mencintai dan melazimi dalam membaca al-Quran serta beramal dengan apa yang terdapat di dalam kitab-Nya. Amin.


Wallahua’lam


Rujukan:

1) https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-al-hadith/1014-irsyad-al-hadith-siri-ke-163-kepentingan-mempelajari-al-quran

2) https://www.hmetro.com.my/addin/2022/04/833478/kelebihan-membaca-al-quran

3) https://koleksihadisnabi.blogspot.com/p/sahih-abu-daud.html#

4) https://cepatquran.com/mengaji-al-quran-15-kelebihan-kepada-pembacanya/tags:

kelebihan membaca al quran, membaca al quran, doa baca al quran, doa khatam al quran, membaca al quran


----------------------

Salam sayang semua, insya Allah blog ini medium anda membaca dan membina diri menjadi hamba Allah yang lebih baik. Saya kongsikan kata-kata, kisah, motivasi dari pelbagai medium. Semoga kalian mendapat manfaat darinya.

Channel Telegram

1. Bina Syurga di Rumah - Sebuah channel untuk para wanita khususnya yang telah berkahwin

2. Al Quran & Hadis


Buku Islamik Untuk Anak-Anak

1. Buku Saya Sayang Allah (Tengah ada SALE MEI 2024) 

2. PDF Buku Aktiviti Pra Sekolah Versi Islamik

3. Ebook Saya Sayang Allah (Set 12 Ebook)


Nak Dapatkan Pen Al Quran Serbaguna? Semua Al Quran Pun Boleh BacaDapatkan Servis Istimewa Buat Seller, Harga Mampu Milik

1. Servis Buat Website

2. Servis Buat Blog

3. Servis Buat Page Facebook

4. Servis Google Listing (Maps)

Klik sini: https://www.emmemarina.com/p/servis-bina-kedai-online.html


Perlukan khidmat Perundingan Harta Pusaka?

Terus whatsapp saya di sini +60189100852

Catat Ulasan

Terbaru Lebih lama