Pesanan Untuk Wanita Akhir Zaman

Buat saudara wanita seislamku. Saya mau kongsi 5 nasihat Al-Quran buat para wanita. Jom kita jaga 5 perkara ini.


Semoga Allah izin kita menjadi wanita terbaik di mana pun kita berada 🤲

1. Menjaga Kehormatan dan Kesucian:
   Wanita digalakkan untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri dalam pergaulan dan berpakaian.
   - Surah An-Nur, ayat 31: "Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat."

2. Berpakaian Sopan dan Menutup Aurat:
   Islam menekankan pentingnya berpakaian dengan sopan dan menutup aurat.
   - Surah Al-Ahzab, ayat 59: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

3. Menjaga Lisan dan Ucapan:
   Wanita dianjurkan untuk menjaga lisan dan berbicara dengan sopan dan baik.
   - Surah Al-Ahzab, ayat 32: "Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."

4. Berbuat Baik dan Menghindari Fitnah:
   Wanita dianjurkan untuk berbuat baik dan menghindari segala bentuk fitnah.
   - Surah Al-Ahzab, ayat 33: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

5. Mendidik Anak-anak dan Memastikan Mereka Beriman:
   Wanita mempunyai peranan penting dalam mendidik anak-anak dan memastikan mereka beriman serta bertakwa kepada Allah.
   - Surah Luqman, ayat 14: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Kulah kembalimu."

Fb: Marhamah Rosli

Catat Ulasan

0 Ulasan